Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Literatuuropgave

  
Van Anrooij 1989
auteurAnrooij, W. van
titelHeraut Beyeren en de sterfdatum van Albrecht van Beieren
 in:
titelSpiegel der letteren
deel31
jaar1989
pp.301-311
  
Van Anrooij 1992
auteurAnrooij, W. van
titelHoemen ene stat regeren sal. Een vroege stadstekst uit de Zuidelijke Nederlanden
 in:
titelSpiegel der letteren
deel34
jaar1992
pp.137-157
  
Batselier 1976
auteurBatselier, A.
titelKroniek van het toneel en van het letterkundig leven te Geraardsbergen (1416-1808)
plaats[Z. pl.]
jaar1976
  
Berteloot 1984
auteurBerteloot, A.
titelBijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands
plaatsGent
jaar1984
deel2 dln.
  
Besamusca 1995
auteurBesamusca, B.
titel[Recensie]
 in:
titelDe nieuwe taalgids
deel88
jaar1995
pp.465-469
  
Belgisch museum
auteurWillems, J.F.
titel(diverse bijdragen)
 in:
titelBelgisch museum
deel1-10
jaar1837-1846
  
Van Bockstaele 1994
auteurBockstaele, G. van
titelHet Geraardsbergse 15de-eeuwse verzamelhandschrift uitgegeven
 in:
titelHet Land van Aalst
deel48
jaar1994
pp.300-301
  
Brinkman 2004
auteurBrinkman, H.
titelWeerzien met Geraardsbergen. Op het spoor van Percheval van den Noquerstocque
 in:
titelLiteratuur
deel21
jaar2004
pp.*-*
  
Briquet 1968
auteurBriquet, C.M..
titelLes filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600. A facsimile of the 1907 edition with supplementary material contributed by a number of scholars
editeurA. Stevenson
plaatsAmsterdam
jaar1968
deel4 dln.
  
Van Buuren 1985
auteurBuuren, A.M.J. van
titelErnst of boert
 in:
titelVooys
deel4
jaar1985
pp.17-21
  
Van Buuren 1991
auteurBuuren, A.M.J. van
titelTwee lofdichten op de wijn
 in:
titelEen school spierinkjes. Kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur
editeurW.P. Gerritsen, A. van Gijsen & O.S.H. Lie
plaatsHilversum
jaar1991
pp.36-39
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deelXXVI
  
Carasso-Kok 1981
auteurCarasso-Kok, M.
titelRepertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen
plaatsDen Haag
jaar1981
reeks: 
titelBibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap
deel2
  
CMD-B2
auteurMasai, F. & Wittek, M. e.a.
titelManuscrits datés conservés en Belgique
 in:
plaatsAmsterdam
jaar1968
deelII: 1401-1440.
deel4 dln.
  
Van Dalen Oskam 1995
auteurDalen Oskam, K. van
titel[Recensie]
 in:
titelTijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
deel111
jaar1995
pp.265-269
  
Damen 1995-1996
auteurDamen, M.
titelThe Geraardsbergen-Leiden connection
 in:
titelMeta
deel30
jaar1995-1996
pp.8-10
  
Demoed 1995
auteurDemoed, H.
titelHet Geraardsbergse handschrift
 in:
titelScriptores
deel10
jaar1995
pp.18-19
  
Deschamps 1996
auteurDeschamps, J.
titelEen mislukte reeks facsimile-uitgaven van middeleeuwse handschriften uit de Nederlanden
 in:
titel Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994
editeurG.H.P. Sonnemans
plaatsHilversum
jaar1996
pp.99-107
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deel51
  
Dewitte 1995
auteurDewitte, A.
titel[Recensie]
 in:
titelBiekorf
deel95
jaar1995
pp.215
  
Fris 1911
auteurFris, V.
titelGeschiedenis van Geeraardsbergen
plaatsGent
jaar1911
  
Gnirrep, Gumbert & Szirmai 1992
auteurGnirrep, W.K.
auteurGumbert, J.P.
auteurSzirmai, J.A.
titelKneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
plaatsDen Haag
jaar1992
  
Govers 1996
auteurGovers, M.
titelVan Ptolemaeus tot Joris. Een verkenning van een reeks bijschriften in het Geraardsbergse handschrift
 in:
titelMiddeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994
editeurG.H.P. Sonnemans
plaatsHilversum
jaar1996
pp.125-143
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deel51
  
Gumbert 1974
auteurGumbert, J.P.
titelDie Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
plaatsLeiden
jaar1974
  
Gumbert 1996
auteurGumbert, J.P.
titelTientallen teksten in diplomatische vitgaue
 in:
titelQueeste
deel3
jaar1996
pp.66-71
  
Gumbert 1997
auteurGumbert, J.P.
titelNogmaals: Latijn in Geraardsbergen
 in:
titelQueeste
deel4
jaar1997
pp.161-162
  
Corpus Gysseling II/3
auteurGysseling, M.
titelCorpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks II: Literaire handschriften, deel 3, Rijmbijbel/Tekst
plaatsLeiden
jaar1983
reeks: 
titelBouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal
  
De Haan 1995
auteurHaan, C. de
titelPour plus savoir: edities van verzamelhandschriften
 in:
titelDokumentaal
deel24
jaar1995
pp.36-38
  
Honemann 1996
auteurHonemann, V.
titel[Recensie]
 in:
titelGermanistik
deel37
jaar1996
pp.153-154
  
Imbo 1994
auteurImbo, G.
titel De rederijkers en Pieter den Brant alias den Draeyer, een Geraardsbergse rederijker ‘avant la lettre’
 in:
titelDe Heemschutter
jaar1994
aflevering125
pp.15-18
aflevering126
pp.13-16
aflevering127
pp.13-16
aflevering128
pp.13-18
  
Jansen-Sieben 1989
auteurJansen-Sieben, R.
titelRepertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur.
plaatsUtrecht
jaar1989
  
Janssens 1985
auteurJanssens, J.
titelMiddeleeuwse Arturvisies voor divers gebruik
 in:
titelBzzletin
deel13
jaar1985
pp.7-19
  
Kuiper 1995
auteurKuiper, W.
titelMiddelnederlandse Verzamelhandschriften
 in:
titelLiteratuur
deel12
jaar1995
pp.56
  
Lassche 1996
auteurLassche, K.
titelEen boomgaard in zeven handschriften. Beschouwingen naar aanleiding van tekst 66 in het Geraardsbergse handschrift
 in:
titelMiddeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994
editeurG.H.P. Sonnemans
plaatsHilversum
jaar1996
pp.145-158
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deelLI
  
Lievens 1996
auteurLievens, R.
titelHet Geraardsbergse handschrift
 in:
titelLeuvense bijdragen
deel85
jaar1996
pp.147-161
  
Marchal 1839
auteurMarchal, J.
titelInventaire des manuscrits de l’ancienne Bibliothèque Royale des ducs de Bourgogne.
plaatsBrussel
jaar1839
  
Maximilianus 1957
auteurMaximilianus, P.
titelMiddelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater
plaatsZwolle
jaar1957
reeks: 
titelZwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
deel18
  
Richtlijnen
auteurMertens, Th.
titelRichtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden
plaatsHilversum
jaar1994
titelHet Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845
editeurM.-J. Govers (eindredactie) e.a.
plaatsHilversum
jaar1994
pp.173-191
  
MNW
auteurVerwijs, E. & Verdam, J.
titelMiddelnederlandsch woordenboek
 in:
plaatsDen Haag
jaar1927-1941
deel11 dln.
  
Mone 1835
auteurMone, F.J.
titelDe properheden van den steden van Vlaendren
 in:
titelAnzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit
deel4
jaar1835
columns299-300
  
Mone 1838
auteurMone, F.J.
titelÜbersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit
 in:
plaatsTübingen
jaar1838
  
De Pauw 1893-1897
auteurPauw, N. de
titelMiddelnederlandse gedichten en fragmenten
 in:
plaatsGent
jaar1893-1897
deelI
  
Piccard 1961-1987
auteurPiccard, G.
titelDie Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Findbuch I-XV
plaatsStuttgart
jaar1961-1987
  
Pleij 1987a
auteurPleij, H.
titelLiteratuur en stad in de middeleeuwen
 in:
titelLiteratuur
deel4
jaar1987
pp.116-123
  
Pleij 1987b
auteurPleij, H.
titelMet een boekje in een hoekje? Over literatuur en lezen in de middeleeuwen
 in:
titelHet woord aan de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen
editeurW. van den Berg & J. Stouten
plaatsGroningen
jaar1987
pp.16-48
 ook in:
titelNederlandse literatuur van de late middeleeuwen
plaatsUtrecht
jaar1990
pp.101-136
  
De Potter 1892
auteurPotter, F. de
titelMiddelnederlandsche Rijm-snippers
 in:
titelHet belfort
deel7
jaar1892
pp.349-362
  
Reynaert 1999
auteurReynaert, J.
titelDe verborgen zijde van de middeleeuwse kopiist. Over de functie en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift
 in:
titelQueeste
deel6
jaar1999
pp.40-52
  
Schrever 1995
auteurSchrever, A.
titelHet Geraardsbergs handschrift
 in:
titelDe Heemschutter
jaar1995
aflevering132
pp.13-14
  
Seidel 1998
auteurSeidel, K.O.
titel[Recensie]
 in:
titelDaphnis
deel27
jaar1998
pp.459-463
  
Slings 2004
auteurSlings, H.
titelDe Negen Besten ontcijferd. Getallensymboliek in het Geraardsbergse afschrift van ‘Van den Negen Besten’
 in:
titelQueeste
deel3
jaar1996
pp.25-42
  
Sonnemans 1996a
titel Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994
editeurG.H.P. Sonnemans
plaatsHilversum
jaar1996
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deelLI
  
Sonnemans 1996b
auteurSonnemans, G.
titelInleiding
 in:
titel Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994
editeurG.H.P. Sonnemans
plaatsHilversum
jaar1996
pp.7-20
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deelLI
  
Sonnemans 1996c
auteurSonnemans, G.
titelWhat’s in a name? Het belang van opschriften in verzamelhandschriften
 in:
titel Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994
editeurG.H.P. Sonnemans
plaatsHilversum
jaar1996
pp.61-78
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deelLI
  
Sonnemans 1996d
auteurSonnemans, G.
titelProfiel van een Geraardsbergs compilator
 in:
titel Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994
editeurG.H.P. Sonnemans
plaatsHilversum
jaar1996
pp.110-124
reeks: 
titelMiddeleeuwse studies en bronnen
deelLI
  
Strubbe 1964
auteurStrubbe, E.
titelGrondbeginselen van de paleografie der middeleeuwen
 in:
plaatsGent
jaar1964
deel2 dln.
  
Verbeemen 1961
auteurVerbeemen, J.
titelInventaris van het archief der heren en van het stadsarchief van Diest
 in:
plaatsBrussel
jaar1961
uitgeverAlgemeen Rijksarchief
  
Viaene 1977
auteurViaene, A.
titelDe properheden van den steden van vlaendren 1380-1400
 in:
titelBiekorf
deel77
jaar1977
pp.129-133