Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 103r, tekst 01, afbeelding

 Volgend blad
  Gheraetsel       [01]   
     
  xvii bederuen meneghen man   
  Die hem te tide niet wachten can   
     
4 
- sijn van hoeghen prijsen
- doen den meneghen . risen
- doen den meneghen minnen
- doen den meneghen ontsinnen
- vinden meneghen list
- stichten meneghen twist
- maken den meneghen rike
- sijn van hoeghen state
- sijn van hoeghen state
- sijn van cleener bate
xvii[39] - houden een dinc verholen
- doen den meneghen dolen
- sijn van groten ghelucke
- houden den meneghen in drucke
- sijn vrisch van manieren
- connen hem niet wel bestieren
- sijn van groten moede
- verdullen meneghe vroede
- helpen vter noet
- bringhen den meneghen ter doet
- sijn schoene van ansiene
- sijn subtijl van engiene
- sijn den meneghen ghetrouwe
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
  4  
    
    
8   
  8  
    
    
12   
  12  
   
    
16   
  16  
    
    
20   
  20  
    
    
24   
  24  
    
     
     
     
  Volgend blad