Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 103v, tekst 01 - 02

Vorig bladVolgend blad
  
- bringhen den meneghen in rouwe
- doen den meneghen peinsen
- connen hem wel veinsen
- maken den meneghen vro
- legghen den meneghen jnt stro
 
    
  28  
4   
    
  
Sonder xvii sonder w[40] - aen[41]
Mach de weerelt niet langhe st -
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
  32  
     
8 Doet telkin xvii een f ende een s   
  So weet ghi wat dit dicht es   
  Diet can gheraden hoet mach sijn   
  Rekenic voor eenen gheselle fijn36  
     
     
     
12 Gheraetsel       [02]   
     
     
  j a v   
     
  In den miserere mei deus staet voorwaer   
  Een woort dat beteekent claer   
16 xx beesten met xl oeghen4  
  Die vp lxxx voete loepen moghen   
  Si hebben ic bediet v wel   
  xl oeren ende tande fel   
20 Si hebben xx rocke die sijn weert8  
  Si hebben jolijt in haren steert   
  Si dooden den meneghen diere om crit   
  Nu gharaet wat woorde es dit   
     
24 c s ij12  
     
     
 Vorig bladVolgend blad