Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 104r, tekst 03 - 05

Vorig bladVolgend blad
  
- boute        [03]
- ne doubte
- attrayt
Fol est qui fol - se fait
- castie
- marie
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
    
    
4 4  
    
    
  Et encore est plus fol   
8 Qui sa fille donne au fol8  
     
     
  Gheraetsel       [04]   
     
     
  Mijn vader wan mi hier te voren   
  Eer hi ghewonnen was of gheboren   
12 So dede mijn moeder sijt seker das   
  Drouch mi eer soe ghedreghen was4  
  Ic ben oec de selue man   
  Die mier ouder moeder maeghdom nam   
16 Oec ben ic die niet en verdrouch   
  Die tvierendeel vander weerelt verslouch8  
  Nu vraghic elken die dit aensiet   
  Of hi minen name mach weten yet   
     
     
20 Gheraetsel       [05]   
     
     
  Merct ende siet dese figuere   
  So sprect van eenre creatuere   
  Die tweewarf jn de weerelt es commen   
24 Ende lijf ontfinc te onser vromen4  
  Dese creatuere gheloues mie   
     
     
 Vorig bladVolgend blad