Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 104v, tekst 05 - 07

Vorig bladVolgend blad
  Die heeft namen meer dan drie   
  In sine joncheit was hi besneden   
  Dat was te onser nuttelicheden8  
4 Te payene was hi harde goet   
  Al sijn leuen ghinc hi baruoet   
  Selden dranc hi eeneghen wijn   
  Gheloeft ghedanct moetti sijn12  
8 Hi liet hem passien toter doot   
  Door ons sturte hi sijn bloet roet   
  Die papen nutten metten wine   
  So doen die leeke by termine16  
12 Of ghi hiet weet wie es dese heere   
  So doet hem waerdicheit ende eere   
  Die meneghe mochte wanen dat cristus ware   
  Die cristus riede hi ried onnare20  
     
     
16 Gheraetsel       [06]   
     
     
  Hoort ghi heeren elc ende elc   
  Datmen botre bloeme eyer melc   
  Met drie letteren can ghespellen   
20 Dats een eerscip van ghesellen4  
     
     
  Gheraetsel       [07]   
     
     
  Als de m sijt seker des   
  In een n verwandelt es   
24 Ende de t es vut ghedaen   
     
     
 Vorig bladVolgend blad