Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 105r, tekst 07 - 09

Vorig bladVolgend blad
  So dat de v jnde stede comt staen4  
  Metter v so comt de p   
  Die ghemint es voor de g   
     
     
4 Vele wijsheden       [08]   
     
     
  Scoene seden sonder ouermoet   
  Selden spreken dat selue goet   
  Te pointe connen nemen ende gheuen   
8 Wel ende redelike leuen4  
  Vremder dinc niet onderwinden   
  Ghiericheit verre wech sinden   
  Onrecht vromelic weder staen   
12 Metten goeden vroeden gheerne gaen8  
  Te pointe connen verdraghen   
  Ende jn redenen hulpen den maghen   
  Die dese pointe houden can   
16 Mach wel heeten een wijs man12  
     
     
  Vele daesheden       [09]   
     
     
  Grote houerde ende oeghen moet   
  Vele talen die onbehoet   
20 Alle dinc wreken niet verdraghen   
  Vele verlaten vp grote maghen4  
  Lettel winnen ende vele verteeren   
  Niet connen ende niet willen leeren   
24 Vp leuende lieden zeere hopen   
  Niet betalen ende vele coepen8  
     
     
 Vorig bladVolgend blad