Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 105v, tekst 09 - 11

Vorig bladVolgend blad
  Van vremden dinghen vele bedriuen   
  Ende vele wercken by quaden wiuen   
  Lettel goets ende vele kindere   
4 Brinct den meneghen jnden jndre12  
     
     
  Virtuut van wine       [10]   
     
     
  Den besten dranc die ic kinne   
  Verblijt den gheest vuerdert de minne   
8 Dats wijn diene drinct te maten   
  Therte hi verhuecht ende scerpt de sinne4  
  Ghewondde leden brinct hi te saten   
  Maer wies te vele wilt nemen jnne   
12 Daer vrienscip es maect hi onminne[42]   
  De liede spotten vp de strate8  
     
     
  De duecht vanden wine       [11]   
     
     
  Ic segghe dat goeden wijn zekerlike   
16 Brinct de ziele in hemelrike   
  Dat willic prouuen wil diere sin an legghen   
  Want meesters van natueren segghen4  
  Dat goeden wijn maect goet bloet   
20 Ende goet bloet maect de complexie goet   
  Ende goede complexie maect goeden sin   
  Ende goeden sin brinct wijsheit jn8  
  Ende wijsheit doet gode minnen mede   
24 Ende gods kennesse maect salichede   
     
     
 Vorig bladVolgend blad