Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 106r, tekst 11 - 13

Vorig bladVolgend blad
  Ende zalichede des sijt wijs   
  Brinct de ziele jnt paradijs12  
  Om datwi hier hebben onlanghe tsine   
4 So laet ons drincken vanden besten wine   
  Garnaetse maleuiseie saint pour sain beane   
  So moghen wy hopen met gode te gane16  
  In sijn hemelrike daer bouen   
8 Daerne dinglen met sanghe louen   
     
     
  Van eener dosinen verkeertheden       [12]   
     
     
  Prelate die gode niet en ontsien   
  Priesters die haer kercke vlien   
12 Lantsheeren onghenadich   
  Schoen vrouwen onghestadich4  
  Rechters die lieghen leeren   
  Scepenen die trecht verkeeren   
16 Een ridder die sijn lant vercoept   
  Een joncwijf die vele te mattenen loept8  
  Een gheordent man die vele rijt   
  Een out man die vele vrijt   
20 Een arem man die wel wijn kent   
  Een scolier die tijlic vrouwen mint12  
  Kindre wildijs mi lijden   
  Dats een dossine die selden bediden   
     
     
     
     
24 De properheden vanden steden van vlaendren       [13]   
     
     
  Heeren van ghendt   
     
     
 Vorig bladVolgend blad