Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 107v, tekst 13 - 14

Vorig bladVolgend blad
  Toolneers van repelmonde   
  Dus hebben wij vlaendren jnt ronde   
     
     
  Van dinghen die selden gheschien       [14]   
     
4 Ic beginnen in mijn ghedicht aldus   
  De raro contingentibus   
  Dats van dinghen diet wille besien   
  Die harde selden ghescien4  
8 Papen sietmen selden melde   
  Ende die rijke es van ghelde   
  Sietmen selden sorghen   
  Armen man diemen wille borghen8  
12 Hem mach selden yet ontdieren   
  Oeuerdich arm man van manieren   
  Bedijt selden dats sijn recht   
  Ende een onghewillich knecht12  
16 Doet selden dats gheen spel   
  Sijns meesters orbore wel   
  Maalende molen sonder dief   
  Ende eene beghine sonder lief16  
20 Eens backers huus sonder vier   
  Eenen dobbeleere met putier   
  Ende eenen dobbeleere wel ghecleet   
  Eenen lecker die hem soe beleet20  
24 Dat hi niement sculdich en si   
  Dit vintmen selden gheloues mi[45]   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad