Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 108r, tekst 14

Vorig bladVolgend blad
  Subtijle meesters van ambachte   
  Staen selden langhe in een ghedachte24  
  Die dorper dits sonder saghe   
4 Viert selden selden alle die heleghe daghen   
  Ende een rechter es oec mede   
  Ghemint van alle die vander stede28  
  Die man die selue speelt ouerspel   
8 Betrout selden sinen wiue wel   
     
  Wiue die dickent den man antien   
  Sijn selden selue sonder vryen32  
  Selden eist oec dat soudic wane   
12 Dat een quaet wijf betert met slane   
  Ghi soutmi selden eene goede stat toenen   
  Daer jnghelsche niet niet in en wonen36  
  Ic wane men noyt jaermaerct vant   
16 Sonder vrouwen vander hant   
     
  Goeden wijn sonder coep   
  Rybauts himde sonder cnoep40  
  Den questere sonder lieghen   
20 Coepliede die niement bedrieghen   
  Den smeeker sonder baraet   
  Den samecoeper sonder loesen raet44  
  Den taelman warachtich al te male   
24 Ende dat langhe te gader wale   
  Draghen jonghe liede ende oudde   
  Dats datmen selden vinden soude[46]48  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad