Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 109r, tekst 14 - 15, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Minne ende vier verborghen langhe   
  Ende wijf goet bliuen by bedwanghe76  
  Oude liede sonder vrechede   
4 Ionghe kinder van sulker sede   
  Datsi gheerne ter scholen gaen   
  Dit vintmen selden sonder waen80  
     
  Suuer maeghde ghestade wiue[47]   
8 Vulmaecte kercke nonnen riue   
  Heleghe lombaerde . de dieue onuersaecht   
  Inghelsche ghetrouwe . outwijf maecht84  
  Ionghe kinder milde . hasen tam   
12 Dese vant ic selden daer ic quam   
  Ende dit sijn alsic versta   
  Raro contingentia88  
  Niet si en moghen wel gheschien   
16 Maer al te selden sijn si ghesien   
     
     
     
     
  Vanden abc vele abuse der weerelt       [15]   
     
     
  Hier moeghdi vinden de waerhe   
  Elc lettre gheuerst by abc   
     
20 Aen siet de vrouwen hoe si gaen   
  Besiet haer tuten hoe si staen4  
  Claer si hemlieden blancketten   
  De cleeder so lanc datsi hem letten   
24 Ende slepen hem vp de eerde   
  Fy vander vuler houerde8  
     
     
 Vorig bladVolgend blad