Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 109v, tekst 15 - 16, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Ghi vrouwen en scaemdu niet   
  Het es schande datment siet   
  Ic sie dies mi verwondert zeere   
4 Knechten gaen jonchers ghelijc den heeren12  
  Laghen si som te bedde drie daghen   
  Men soutse jnt gasthuus moeten draghen   
  Nu merct noch meer jnden lande   
8 Ouerspel en es gheen schande16  
  Priesters de scriftuere vut gheuen   
  Qualic si selue daer naer leuen   
  Rechtuerdicheit wert zeere vergheten   
12 Recht wert dicwile qualic ghemeten20  
  Sulc gaet jaer ende dach   
  So eer hem recht ghebueren mach   
  Trouwe ende waerheit es vten lande   
16 Valschede es menegherande24  
  Wy moghen sien marcken ende horen   
  Xps[48] name werdt dic versworen   
  Yoetmoedicheit licht onder voet   
20 Ziet oeuerde draecht hoeghen moet28  
  Ende werdt vervult in vele saken   
  Conine weet men vanden scape wat maken   
  Titel[49] in v seluen ende besiet   
24 Titel eist[50] niet aldus dat mi gheschiet32  
     
     
  Van den bonten houdeuare       [16]   
     
     
  Ic hoorde segghen in een wile   
  Maer ic hilt al ouer ghile   
     
     
 Vorig bladVolgend blad