Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 110v, tekst 17e - 18

Vorig bladVolgend blad
  De ghuene die niet wel en woude   
  Hi ne leest niet diene regieren soude   
     
     
     
  Horen swighen es beede goet       [17f]   
4 Verdraghen es dat beste   
  So wie can dwinghen sinen moet   
  Ende alle dinc met staden doet   
  Verwint altoes jnt leste   
     
     
     
8 De leeraers segghen de ghene es wijs       [17g]   
  Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet   
     
     
     
  So wie dat waent ende niet en weet       [17h]   
  Van saken die hi spreken wille   
12 De waerheit es hem onghereet   
  Het ware veel beter sweghi stille   
     
     
     
  De meneghe vp eenen anderen sprect       [17i]   
  Gheuroeddi wat dat hem ghebrect   
16 Ende wat hem voermaels ware ghesciet   
  Hi zweghe en sprake vp anderen niet   
     
     
  Regement rual[51]       [18]   
     
     
  
- tsiaers laten
- de maent sconen
Twee werf - de weke met vrouwen
- sdaechs heten
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
20   
   
  4  
     
     
 Vorig bladVolgend blad