Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 113r, tekst 23 - 25

Vorig bladVolgend blad
  Om ghemeenen oerboer dicke spreken   
  Trecht altoes houden ghelike   
  Also wel den armen als den rijken12  
4 Vaste houden hare statute[57]   
  De quade werpen altoes vte   
  Ghetrouwe te sine haren heere   
  Dat es der oudder wijser leere16  
8 Waer si yet ghebrect van desen   
  Daer so staet de stadt in vreesen   
  Ende elc bepeinse hem wat hi doet   
  Want hi emmer steruen moet20  
     
     
12 Van goeden zeden       [24]   
     
     
  Schoene seden sonder ouermoet   
  Selden spreken dat selue goet   
  Te pointe connen nemen ende gheuen   
16 Wel ende redelike leuen4  
  Vremder dinc niet onderwinden   
  Ghiericheit verre wech senden   
  Onrecht vromelic wederstaen   
20 Metten goeden vroeden gheerne gaen8  
  Te pointe connen verdraghen   
  Ende in redenen helpen den maghen   
  Die dese pointen houden can   
24 Mach wel heeten een wijs man12  
     
     
  Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere       [25]   
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad