Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 113v, tekst 25 - 30

Vorig bladVolgend blad
  Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus   
  stelt sinen meester in groter merancolien   
     
     
  In een stal te scriuene       [26]   
     
     
4 Sente bernaert in depistle an raymonde seit   
  besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen   
  segghen haer ghebrec.   
     
     
  Vers vanden vier winden       [27]   
     
     
8 Suut nothus oest eurus zephirus west   
  flat boreas noert   
     
     
  Een vers jeghen gramscip       [28]   
     
     
  Colera mens mota rarius desentia perfert   
     
     
12 A mettre aux aisemens An de heimelicheden       [29]   
     
     
  Non ad latrinam . tu debes dicere primam   
  Corpus purgo meum . sed tamen oro deum   
     
     
  An een drechoir te stellene       [30]   
     
     
16 Bis duo vipa facit mundat dentes acuit quod visum   
  defectum supplet minuit quod habundat.   
     
     
 Vorig bladVolgend blad