Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 115v, tekst 46

Vorig bladVolgend blad
  Bi joachim seitmen mie8  
  Hadsi marien onser vrouwen   
  Ende dien gaf si in ondertrouwen   
4 Ioseph die haer neue was   
  Ioachim starf ende na das12  
  Soe nam onser vrouwen moeder   
  Cleophas josephs broeder   
8 Een dochter creghen si te samen   
  Die maria hiet bi namen16  
  Ghelijker wijs als die eerste dede   
  Ende deser marien gaf si mede   
12 Eenen hiet alpheus te wiue   
  Vier sonen drouch soe in haren liue20  
  Iacop den minder die van kinde   
  Altoes gode diende ende minde   
16 Ende simoen ende . iudas   
  Ende josep die men hiet barnabas24  
  Die de apostelen met mathien   
  Coren in harer partien   
20 In des onsalechs judas stede   
     
  Cleophas starf ende anna dede28  
  Derdewerf huwelic als ic versta   
  Ende nam eenen hiet saloma[64]   
24 Een dochter creghen si te samen   
  Die oec maria hiet bi namen32  
  Aldus hadde anna drie marien   
     
     
 Vorig bladVolgend blad