Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 116r, tekst 46 - 47

Vorig bladVolgend blad
  Zebedeus hoeren wy[65] so lyen   
  Was deser marien man   
  Iacop den groten ende jehan36  
4 Dese twee kindre wan hi an hare   
  Dit scrijft jeronimus openbare   
  Die eerste maria droecher eenen   
  Ihesum kerst des wi meenen40  
8 Dat wi kersten heeten naer   
  Die ander maria dats waer   
  Droucher by alpheus viere   
  Als ic voor gheuisiere44  
12 Die derde maria droucher twee   
  Aldus so vindic min no mee   
  Die commen sijn vanden drie marien   
  Moeten ons van sonden vryen48  
     
     
16 Vander messen       [47]   
     
     
  Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem   
  dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie   
  subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt   
     
20 Nu hoort alle dese woort4  
  Soe wie dat gheerne messe hoort   
  Sente augustijn doet ons verstaen   
  Dat hi vii duechden sal ontfaen   
24 Deerste es dat hem god gheuet8  
  Daghelicx broet daer hi bi leuet   
     
     
 Vorig bladVolgend blad