Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 116v, tekst 47 - 48

Vorig bladVolgend blad
  Dander es so wert hem verlaten   
  Ydele redenen buten maten   
  Vander derder willic niet zwighen12  
4 Verghetenheit doet soe verdriuen   
  De vierde es dat hi vp dien dach   
  Sijn lucht niet verliesen en mach   
  De vijfste willic daer vp keruen16  
8 Onuersien mach hi niet steruen   
  De seste volghet hier naer saen   
  Gheestelic heeft hi gode ontfaen   
  De seuenste es van groter ghewelt20  
12 Sine voetstappen worden ghetelt   
  Vanden jnghelen van hemelrike   
  Nu laet ons alle vriendelike   
  Bidden onsen lieuen heere24  
16 Dat hi ons dinc ten besten keere   
     
     
  Noch vander messen       [48]   
     
     
  Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder   
  mede verlaten de sonden vanden leuenden ende vanden   
20 dooden want de messe also crachtich es in haer seluen   
  als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlin-4  
  ghe verdienten cleuen an de messe.   
     
  Deerste verdiente es dat al waert dat sake dat de mensche   
24 gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet   
  te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi8  
     
     
 Vorig bladVolgend blad