Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 117r, tekst 48 - 49

Vorig bladVolgend blad
  meer jnt hoeren vander messen   
     
  Dander es soe wie dat messe hoort vp den eenen dach   
  ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de   
4 daghelicxse sonden vanden andren daghe werden hem12  
  vergheuen.   
  De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach   
  dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na   
8 tueren dan ofti niet en hoorde messe.16  
     
  De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe   
  niet en oudt van ghedaenten   
     
  De vijfste es dat de bedinghe vander messen es vele   
12 edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es20  
  dan dander lede.   
     
  De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen bin-   
  nen smenschen leuene dan dusentich messen daer naer   
16 want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minder-24  
  ne om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene   
  jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen   
     
     
  Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
dich te merckene de vier dinghen hier naer volghende
       [49]
   
     
     
  
- es - - keytiuicheden
Waer hi - niet en es - jn - glorien
- was - - sonden
- sijn sal - - tvonnesse
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
   
    
24 4  
     
     
 Vorig bladVolgend blad