Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 124v, tekst 58 - 59

Vorig bladVolgend blad
  Verlore hy vlaendren ende artoeys   
  Of hi verlore de gods ghenade   
  Om desen saleghen opper hoeis40  
4 Hy doet den meneghen vele vernoys   
     
     
     
  Gheestelike operatien ende vertroeste vulmaect confort       [59]   
     
     
  Noyt en deerde my ontrouwe van mensche   
  Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn   
     
8 Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn   
  arem in commen ende vutuaren van eerderike4  
     
  Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic   
  besach dat my maer gheleent en was   
     
12 Noyt en begheerdic eere vander weerelt   
  Als ic besach dat soe vergankelic was8  
     
  Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach   
  datment sonder sonde niet antieren en mach   
     
16 Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic   
  mercte dat ic ben in de moghende hande gods12  
     
  Noyt en haddic wanhope als ic considereerde   
  gods ghenade   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad