Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 124r, tekst 58, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Maer elc wils een groot partseel   
  Vlaminc duutsche ende franchoeys   
  Elc hadde gheerne tmeeste deel   
4 Van den goeden hopper hoys16  
     
  Alexander de heere groot   
  Den hopper hiet algader sijn   
  Dies den sulken zeere verdroet   
8 Die hem drincken gaf venijn20  
  Hy hadde ghedaen meneghe pijn   
  Omme den opper ende vele vernoeys   
  Doe moesti steruen dat was anschijn   
12 Ende laten den goeden opper hoeys24  
     
  Maer al hiet den opper sijn te male   
  Ic wane hi maer een paert en reet   
  Met eens mans spise ghededi wale   
16 Ende also met eens mans cleet28  
  Daer toe haddi meerder leet   
  Dan sulc die cume heeft een tornoys   
  So doetti oec die altoes steet   
20 Na toechste vanden opper hoys32  
     
  Daer by radic elcken man   
  Dat hi doe vrouch ende spade   
  Eenen anderen so hi naest can   
24 Als hi woude datmen hem dade36  
  Hy en name niet so grote scade   
     
     
 Vorig bladVolgend blad