Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 123v, tekst 57 - 58

Vorig bladVolgend blad
  Dat ghi doch redene hebt ontfaen   
  Noch mochti omme sien in tijts   
  Wildi selue ghi wert ontfaen136  
4 Van hem dien minlic heeft ontdaen   
  Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf   
  Wilt tot hem in sijn pinen gaen   
  Hy wilt al hoeren man ende wijf140  
8 Van sier gratien en was noyt blijf   
  Sijn grote ghenade moete gheschien   
  Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen   
     
     
     
     
12 Vanden hopper hoeys       [58]   
     
     
  De vader god van hemelrijke   
  Heeft dit eerdsche goet ghegheuen   
  Recht eenen hopper hoeys ghelike   
16 Dat wy daer vp souden leuen4  
  Alle ende niement vut ghescreuen   
  Maer het maect te vele vernoys   
  Dat hi onghedeelt es bleuen   
20 Desen goeden hopper hoys8  
     
  Vut siner groter miltheden   
  Gaf hi den hoppen al gheheel   
  Om ons te nutten met minnelicheden   
24 Sonder kijf ofte crackeel12  
     
     
 Vorig bladVolgend blad