Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 123r, tekst 57, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Redene   
     
     
  Och dincken wilt vp salemoene   
  Wiens wijsheit was sonder ghenoot112  
  Ende dies ghelike van absoloene[73]   
  Wiens sconeyt was sonder ghenoot[74]   
4 Besiet dan wat dat hem besloet   
  Haer grote gratie bouen al116  
  Eist niet al eens als comt de doot   
  Iaet diet wel jugieren sal   
8 Het esser duere sonder ghetal   
  Dat gheen tonghe de somme en telle120  
  Sich omme vreeseloes gheselle   
     
     
  De mensche   
     
     
12 Ic doe lacen hets meer dan tijt   
  Naer dat salemoen de wijse   
  Der doot en hadde gheen respijt124  
  Noch abselon die schoene van prijse   
16 Ghemerct dat al si wormen spise   
  Dat by natueren mensche si   
  Dies consentie by auise128  
  Vierich wercken beghint jn my   
20 Ic lide verwonnen jc blijfs v by   
  Gode jc te ghenaden comme   
  Hets meer dan tijt nu sie ic omme132  
     
     
  Redene   
     
     
24 Gods gratie si ghebenedit   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad