Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 122v, tekst 57

Vorig bladVolgend blad
  Redene   
     
     
  Du weets sampsoen was meer van machte   
  Dan eenich mensche in dit leuen   
4 Maer hoe groet wonder dat hi wrachte   
  An hem en es el niet beseuen92  
  Als dende comt so moet al beuen   
  Wat es dats gode cont alleene   
8 Hebben wy ons capkin wel ghedreghen   
  Dat baet ons elc weet wat ic meene96  
  Hier by es hi wijs groot of cleene   
  Die sinen sin ter doghet stelle   
12 Sich omme vreeseloes gheselle   
     
     
  De mensche   
     
     
  Ghi spreect van sampsoene den strercken100  
  Die spieghel cracht was van natueren   
16 Nochtan ghebruucti naer mijn mercken   
  Den tijt die hem god liet ghebueren   
  Soudic dan voer steruen trueren104  
  Ic die jnt bloyen ben ghestaen   
20 Neen ic niet het sijn al leuren   
  Maer doch en scaedt niet dat vermaen   
  Ic weets v danc ghi hebt vuldaen108  
  V sprake bewijst mi aerme stomme   
24 Alst gode ghelieft soe sie ic omme   
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad