Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 122r, tekst 57

Vorig bladVolgend blad
  Redene   
     
     
  Ic telle ghi hadt der weerelt scat   
  In dijn bestier naer dijn gheuouch68  
4 In gansen state gheuroet wel dat   
  Also waerlic mensche es dat ghenouch   
  Ghemerct si hoe dat omme slouch   
  Alexanders macht so saen72  
8 Nochtan maecti dat zeere wouch   
  Want hem de weerelt was onderdaen   
  Der doot en consti niet ontgaen   
  Haer vanghen es voor clocke of schelle76  
12 Sich omme vreeseloes gheselle   
     
     
  De mensche   
     
     
  Want al steruen moet dats seker waer   
  Maer elc ghebruuct dat hem god an[72]   
16 Maer mijn gheloeue so weetic claer80  
  Dat my de doot niet doen en can   
  Maer namaels als ic werde man   
  Cranc van oudden ende al versleten   
20 Als dien tijt comt moet icker an84  
  Niet eer dat es wel mijn weten   
  De doot en sal my niet vergheten   
  Als my gherekent wert mijn somme   
24 Ians my dan god so sie ic omme88  
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad