Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 121v, tekst 57

Vorig bladVolgend blad
  Redene   
     
     
  Ay lacen neen dats seker scade   
  Ende ghi weet dat ghi steruen moet   
4 In tijts te treckene vten bade   
  Hets doen der ghenre die sijn vroet48  
  Ruumt haestelic hier wast de vloet   
  Eer v de baren ouer slaen   
8 Al waerdi langher eenen voet   
  Ghi en souts ghegronden nerghens na52  
  Hier bi thuwer conscientien ga   
  Ende wilt verstaen dat ic v telle   
12 Sich omme vreeseloes gheselle   
     
     
  De mensche   
     
     
  Ter conscientien wat es dat56  
  Dats mi ende den meneghen oncont   
16 Ic hebbe weelde ende groten scat   
  Ende oec bennic vrolic ende ghesont   
  V meeninghe heeft so diepen gront60  
  In weet te segghene bu noch bau   
20 Eist dat ghit niet en seght goet ront   
  Ic zwijghe al stille ende snau   
  Want jnt verstaen ben ic so flau64  
  V redenen vallen zeere vp tcromme   
24 Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme   
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad