Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 121r, tekst 57, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Ende my de doot grijpt in haer lomme   
  Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme   
     
  Redene   
     
     
4 Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen   
  Dat met vernoye staet ghedriecht24  
  Siele ende lijf in sonden gheuen   
  Omme deertsche weelde die ons liecht   
8 Als een stof jnden winde vliecht   
  Gheen leuen en esser om profijt28  
  Als es de joncheit daer jn ghewiecht   
  So lijc alle dinc heeft sinen tijt   
12 So wel hem die hem van sonden vrijt   
   Eer hem de doot grijpt biden velle32  
  Sich omme vreeseloes gheselle   
     
     
  De mensche   
     
     
16 Ghi zecht wel constict verstaen   
  Maer ja ende neen sijn si twee   
  Der weelder cracht doedy vermaen36  
  Recht als een niet eer min dan mee   
20 Waert so so ware alle dinc ghewee   
   Datmen bekent si groot of cleen   
  Ende soude versmelten ghelijc den snee40  
  Dat en louic niet jc segghe neen   
24 Ic sta so starc vp juechden been   
   Du spreecs te my als een domme   
  Secht dat ghi wilt jn sie niet omme44  
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad