Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 125v, tekst 62 - 65

Vorig bladVolgend blad
     
     
  Die al wilt handen dat hem valt te hande       [63]   
  Hy mindert sijn haue ende meeret schande   
     
     
     
     
  Heden te leuene ende morghen doot       [64]   
4 Heb wy dat voor oghen dats wijsheit groot   
     
     
     
     
  
- jaren - - den thuun[75]        [65]
- thunen - - de hont
- honden - - tpaert
- paerden - - de mensche
By drien - menschen - duert - de vischs
- visschen - - de crane
- cranen - - de hert
- herten - - de zwane
- zwanen - - de kemel
- kemels - - de weerelt
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
    
    
8 4  
   
    
    
12 8  
    
    
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad