Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 126r, tekst 66

Vorig bladVolgend blad
  Vanden vergiere van zuuerheden       [66]   
     
     
  In eenen Auent des moetic lyen   
  So dachtic in dat herte mijn   
4 Hoe jhesus jnder maghet marien   
  Woude ix maent ghesloten sijn4  
  Doe dochte my goet dat ic sochte   
  Eenen boemgaert naer mijn verstaen   
8 Daer hem dat kindekin mochte   
  Vroylic in vermeyen gaen8  
     
  Den boemgaert willic hier beghinnen   
  Met vii boemen dat dinct my goet   
12 Dat icse in my mochte ghewinnen   
  Des jonne mi god doer sijn oetmoet12  
  Van vii bloemen die wy vinden   
  So sal vp elken boem eene staen   
16 Hoe ic haer duechde wille ontbinden   
  Dat suldi hoeren harde saen16  
     
  Vp elcken boem so sal oec rusten   
  Een voghel lieflic ende fijn   
20 So sal jhesus des boemgaerts lusten   
  Ende moeter jn gheuanghen sijn20  
     
  Deerste boem die ic hier sette   
  Dats doliue boem jn dit dal   
24 Dats datmen een milt ghenadich herte   
  Tot allen menschen draghen sal24  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad