Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 148v, tekst 77 - 78

Vorig bladVolgend blad
  Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote176  
  hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder   
  manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt   
4 dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene   
  men doet den zieken vallen in zekerer verdommenesse180  
  men es schuldich te segghene den zieken dat met   
  dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om   
8 sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lich-   
  ame ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise184  
     
  Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden   
  lichame comt dicwile vander ziechede vander zielen   
12 so ghebiedt de paus eenen yegheliken medecijn dat   
  hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die188  
  hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi   
  te hem roupe den alder voorst den medecin der zielen   
16 dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat   
  in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghe-192  
  maect een ordinantie datmen gheenen zieken en   
  ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten dach   
20 biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den   
  priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt196  
  jnt godhuus van parijs   
     
     
     
24 Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
den hier na volghende om de ghene die der doot nakende sijn
       [78]
   
     
     
  Men sal spreken toten cranc-   
  ken mensche aldus.   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad