Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 149v, tekst 79

Vorig bladVolgend blad
  Van gherechter minnen
ende de properheit daer of
       [79]
   
     
     
  Ic bidde den heere vander minnen   
4 Dat hi mine herte verclare binnen   
  Met sijre gratien in alder stont   
  So dat mi minne mach wesen cont4  
  Ic mach weten wat si minne   
8 Ende commen toter waerheit binnen   
  Daer ic mi seluen in mach besien   
  Ende weder toter minnen vlien8  
  Daer en mach niement commen en si met goeden wercken   
12 Daer in so moete mi ghestarken   
  Die selue es warachteghe minne   
  Ende verlichte mine v sinne12  
  Dat ic mach weten hoe ic moghe   
16 Scuwen altoes dat mi niet en doghe   
  Sal ic mijn vernoy verwinnen   
  Dat sal wesen bider minnen16  
  Soe es die mi mach gheuen raet   
20 Na dat met mi gheschepen staet   
     
  Ay edele minne comt tote my   
  Ende maket mine herte vry20  
  Van allen zaken die mi deeren   
24 Ende laet mi minne begheeren   
  Die vulmaect es hier bouen   
  Dats minne die alle heleghe louen24  
     
     
 Vorig bladVolgend blad