Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 150r, tekst 79

Vorig bladVolgend blad
  Die vloyet vter triniteyt   
  Ende es hem allen ghereit   
  Diese soucken met oetmoede   
4 So veruultse van allen goede28  
  So es die alle dinc vermach   
  So es claerder dan den dach   
  So verlicht al hemelrike   
8 Gheene duecht es haer ghelike32  
  So verchiert al den troene   
  Minne es so edel ende so schone   
  Minne es moghende voor gode   
12 Bedy so es te haren ghebode36  
  So brochtene van sijns vaders rike   
  Hier beneden in eerderike   
  Hy dedene menschelike vorme ontfaen   
16 Dit heeft die minne al ghedaen40  
  Hy wart gheboren als een kint   
  Also men bescreuen vint   
  In arme douken was hi ghewonden   
20 Ende als een ander kint ghebonden44  
  Tusschen twee dieren in eene crebbe   
  Vonden die iii coninghen ligghen   
  Die coninc alre coninghen heere   
24 Leede sijn lijf met groten zeere48  
  Hi doechde pine menichfout   
  Hongher durst hitte ende cout   
  Daer na nam hi de scharpe doot   
28 Der minne bedwanc was harde groot52  
     
     
 Vorig bladVolgend blad