Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 150v, tekst 79

Vorig bladVolgend blad
  Want so was diene brochte neder   
  Daer na voerde sone weder   
  In hemelrike te sinen vader   
4 Dit de minne al te gader56  
  Dat icse prise dats wel recht   
  So mach den heere maken knecht   
  So mach den knape oec maken heere   
8 Hets wel recht datmense heere60  
  Na dien dat god haer es onderdaen   
  Hoe mach hare de mensche ontgaen   
  My wondert seere dat yement leuet   
12 Die der minnen niet en pleghet64  
  Want minne es so soete bouen maten   
  Minne en heuet ne gheen ontsaten   
  So mach den cruepel maken recht   
16 Ende den blenden gheuen lecht68  
  Soe mach den dommen maken wijs   
  En es clerc in al parijs   
  Die hem ter minnen niet en keert   
20 Hine bliuet ongheleert72  
  Want minne es meester ouer al   
  God gheue mi te hare goet gheual   
  Met rechte segghic der minnen lof   
24 So es moghende in des conincx hof76  
  Daer soe wille mach so gaen   
  Dat so ghebiet het es ghedaen   
  Allen duechden gaet so te bouen   
28 So es huter herten gods gheboren80  
     
     
 Vorig bladVolgend blad