Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 151r, tekst 79

Vorig bladVolgend blad
  Want minne es god ende god es minne   
  Diese draecht es vroet van sinne   
     
  Minne es van allen duechden rike   
4 Hets wel recht datmen haer wike84  
  Dat minne al vulmaect es   
  Des sidy seker ende ghewes   
  Men machse niet ghenouch gheprisen   
8 Het soude ontuechten allen wijsen88  
  Nochtan al prisic minne dus zeere   
  So helpe mi god onse heere   
  Dat ic van minnen niet en weet   
12 Noch gheuoele dats mi leet92  
  Dat ic vander minnen spreke   
  Ic bidde hare dat soet niet en wreke   
  Want so mine herte binnen ziet   
16 Dat het der minne niet en pliet96  
  Twy aywi waer mach ic gaen   
  Ic hebbe jeghen de minne mesdaen   
  Mine mesdaden dincken mi so groot   
20 Ic moet jeghen de minne sijn bloot100  
  Ic vreese datso mi es onthout   
  Des doghic pine menichfaut   
  Also helpe mi god onse heere   
24 My wondert vter maten zeere104  
  Hoet noyt quam in mijn ghedochte   
  Dat ic de minne verwercken mochte   
  O wy aerme ende echter aerme.   
     
     
 Vorig bladVolgend blad