Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 152r, tekst 79

Vorig bladVolgend blad
  Beede lude ende openbare136  
  Wildic oec minnen om weder minnen   
  Soe machic prouuen wel met sinnen   
4 Hy minde my meer dan yement doet   
  Hi storte dor mi sijn edel bloet140  
  Tusschen twee dieuen vul van sonden   
  Hi wilde openbare orconden   
8 Dat sine minne was so groot   
  Doe hi ghesmaecte die bitter doot144  
  Waren mine lede elc een herte   
  Ende si consten peinsen om de smerte   
12 Die god ghedoochde ouer my   
  Ic mochte verteeren met rechte bedy148  
  Ende naer dien dat ic maer een en hebbe   
  So eist onrecht dat icse hem ontsegghe   
16 Dien edelen heere ende dien finen   
  Als my ghdinct der groter pinen152  
  Die hi door minen wille leet   
  Als van hem liep bebloedich zweet   
20 Het en es niement die nu leeft   
  Die so grote trouwe te mi waert heeft156  
  Eer hi sinen vingher liete of slaen   
  Hine liete de trouwe eer gaen   
24 Hier by prouuic wel met sinne   
  Dat god es die ghetrouwe minne160  
  Hine gaf sinen vingher niet alleene   
  Maer sine lede al ghemeene   
28 Ende sine herte toter doot   
     
     
 Vorig bladVolgend blad