Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 163r, tekst 87

Vorig bladVolgend blad
  Sporkele   
     
     
 dDeerste dach van sporcle es sente bride32  
 eDits de dach der moeder ons heeren   
4fDat soe haren kercganc dede met eeren   
 gte viii huerenInden tempel symoene den blenden   
 ASente aechten dach wy hier venden36  
 bEnde hier den goeden sint amant   
8cDie bekeerde al dit lant   
 dEnde destrueerde vele quadien   
 eIn sinen tijt gheloeues mien40  
 fMen sprect vanden vastelauende vele   
12gTvolc es vol van dobbelspele   
 AEnde hebben den dobbel corts jnde lede   
 bTot vastelauont sulclangher mede44  
 cDits de das van sente valentine   
16dVp dien dach kiesen de voghelkine   
 eHare ghenoeten jnden woude   
 fDie hebben van des winters coude48  
 gLanghen tijt ghehadt zware plaghen   
20ADe lodder sprinct oec huter haghen   
 bEnde comt met verberrende schenen   
 cDat sonneschijn es nu sijn meenen52  
 dSinte pieters dach ic nu ghewaghe   
24eAlst scrickel jaer es doet desen dach ii daghe   
 fDits de dach van sente mathijs   
 gVp desen dach des sijt wijs56  
 Ate ix huerenSo comt de soeten lentin jn   
28bDie es des somers broederkin   
 cDits van sporcle dachterste dach   
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad