Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 163v, tekst 87

Vorig bladVolgend blad
  Maerte   
     
     
 dte eener huerenVan maerte doe ic nu ghewach60  
 eDan commen die liede van toeuernien   
4fGod moetse vermalendien   
 gDie sulker saken vele pleghen   
 AAls maerte es droeghe sonder reghen64  
 bDat dinct den lieden wesen goet   
8cNoyt was ghepresen martse vloet   
 dMaer men prijst waren sonneschijn[103]   
 eDe vrouwen die hebben cleeder fijn68  
 fRoet scharlaken ende groene   
12gDe sonne es wel van haren doene   
 ASi hanghense vut jeghen de motten   
 bDatsi niet en souden rotten72  
 cAnder vrouwen die dat aensien   
16dDie gheene hebben gheloeues mien   
 eWilden wel datse vp de stat   
 fDen reghen alle maecte nat76  
 gEnde caerden dicken haren man   
20AOm datse gheene te doene hebben an   
 bDus voert en voert gaet de tijt   
 cDe hackerman des seker sijt80  
 dVaert te velde met sijnder plouch   
24eSchoen weder dats wel sijn gheuouch   
 fOm te sayene sijn somer saet   
 gDits onser vrouwen dach verstaet84  
 ADat soe den gods sone sonder smette   
28bOntfinc nu spruut de vyolette   
 cte ii huerenDe mettelieuen beghinnen verblyden[104]   
 dTeerderike wert open te desen tijden88  
 eEnde de lieden hersetten haer boemkin mede   
32fEnde sayen haer saet te menegher stede   
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad