Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 164r, tekst 87

Vorig bladVolgend blad
  Aprul   
     
     
 gDits deerste dach van aprille   
 ADe soete tijt nu commen wille92  
4bTcoren dat bloet heeft ghestaen   
 cBeghint nu groene te werdene saen   
 dDe voghelkine draghen te neste   
 eDaert hem dinct wesen beste96  
8fDe leewercke meeret haren sanc   
 gEnde die nachtegale die lanc   
 AGhesweghen heeft beghint te met   
 biHaren sanc in lanc so bet100  
12cDe cockouc die in sine plumen   
 dGheleghen heeft beghint ander costumen   
 eEnde roupt cockouc ouer luut   
 fDies verblijd menich cornut104  
16gAls hi den cockouc roepen hoort   
 ADus gaet die tijt voort ende voort   
 bMet elcken verse eenen dach   
 cHi dinct mi ruut die niet en mach108  
20dSinen kalendier aldus verstaen   
 exiDe quackele hoertmen jnt coren slaen   
 fDe lijstre de meerle ende de fluteele   
 gSijn blijde en in groten riueele112  
24AEnde alle dinc wide ende side   
 bVanden ouer soeten tide   
 cDits sente mercs dach   
 dDie elc mensche doe ic v ghewach116  
28eEs schuldich te vasten jeghen de plaghen   
 fGroene worden bosschen ende haghen   
 gDe jonghelinghen loepen sonder rouwen   
 AOm de mey haer tsertse vrouwen120  
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad