Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 164v, tekst 87

Vorig bladVolgend blad
  Mey   
     
     
 bSente philijps ende sent jacops dach   
 cDits dander dach daer na ghelach   
4dviDer crucen dach brugghe ommeganc   
 eTcoren wert nu zeere lanc124  
 fEnde daer toe met schoenen haren   
 gDe nachtegale hoertmen verclaren   
8AHaren sanc met luder kelen   
 bDe soete tijt doetse veruelen128  
 cDits sente macharis de heere groot   
 dDe voer de plaghe coes de doot   
12eDe winter es nu vergaen   
 fDat raepsaet sietmen[105] schoene staen132  
 gBloyen oft guldin ware   
 ADe voghelen singhen hier ende dare   
16bEnde maken wel groot gheschal   
 cTeerderike wert open ouer al136  
 dEnde dat coren beghint te bloyen   
 eScape paerde ende coyen   
20fSietmen nu te velde gaen   
 gDie jn dat cot hebben ghestaen140  
 ATe winter heten stroe ende hoy   
 bWerden nu van gherse moy   
24cDatsi nutten metten dauwen   
 dxIn vruechden sijn heeren ende vrouwen144  
 eSente vrbaens dach gaet de lentin vut   
 fDan comt die somer met sijnre virtuut   
28gDat weder beghint te wesen schoene   
 ADe sonne warm anden trone148  
 bGheduerde dese soete tijt   
 cAl diaer dore ic ware verblijt   
32dMaer neen hi dits dachterste dach van meye   
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad