Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 170v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Hier volghet een goet dicht
vanden ix besten.
       [89]
   
     
  Eerst vanden drie heydenen   
     
4 Om dat ic hebbe in mine memorie   
  Rime fauelen ende vraye ystorie   
  De biblen auctoren ende croniquen   
  Die van menegherande riken4  
8 De tijt besaten ende de heeren   
  Die met ridderliker eeren   
  Dat zweert droughen jnt gheuecht   
  Bidt met my te gode dat ic berecht8  
12 Na der waerheit wie si waren   
  Die met rudderliker scharen   
  Der wapenen met eeren plaghen   
  Nu en willic my niet verdraghen12  
16 Te prisene desen ofte dien   
  De bertaensche jeesten hebbic ghesien   
  Ende jnghelsche der ghelike   
  So doe ic oec van vranckerike16  
20 Van roemen van grieken van surien   
  Ende oec de jeesten van lombardien   
  Maer die si prisen dese wale   
  Ne const icker noit eene verhalen20  
24 Als perseuale ende lanceloot   
  Tristram ende galioet   
  Oec hebbic artuers jeesten ghelesen   
     
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad