Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 171r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Maer ne vanter gheene van desen24  
  Dies stekic dese buten prise   
  Ende volghe der jeesten die de wijse   
4 Hebben bescreuen ouer ware   
  Ende om dat de bible es so clare28  
  Hebbicker drie in prise gheset   
  Die waren jnder heydene wet   
8 Ende drie jn dat jootsche leuen   
  Die auctoren hebben verheuen32  
  Ende drie naer der comst ons heeren   
  Die kerstine ridders ware met eeren   
12 Ende die tgheloue metten zweerde   
  Hilden met wel groter weerde36  
  Nu leert rudders ane desen   
  Die rudders met eeren willen wesen   
16 Scaemt v der namen ghi bastaerde   
  Die rudders heet sonder waerde40  
  Ector   
     
  Den besten rudder nomic voren   
20 Die gheprijst es in auctoren   
  Bouen alle de ghuene die vp deerde   
  Eere beuochten metten zweerde44  
  Want so ghemate so goedertiere   
24 So heuesch van allen manieren   
  So milde ende so ghetrouwe   
  Noch so ghemint van allen vrouwen48  
  No so vroet van allen saken   
28 Beede in wandelinghen ende in spraken.   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad