Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 171v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  So gherechtich so wijs van rade   
  No die meer haette ouerdade52  
  So coene no so stout ten zweerde   
4 No die hem oec min verueerde   
  Daer hi in wighe was verladen   
  No die houder dede ghenaden56  
  Die in wighe voor hem weec   
8 So dat hi den leuwe gheleec   
  In alder redeliker manieren   
  Ne can ic betren niet vysieren60  
  Dan ector was priamus sone   
12 Seere wettachtich de gone   
  Also sijn heidenschap ghedrouch   
  ix coninghe hi[118] verslouch64  
  Voor troyen vp sijns vaders erue   
16 Om dat hi wilde dat niet bederue   
  Sijns vaders lant ende sine stat   
  Daer al grieken voren sat68  
     
  Darijs sprac diene kende   
20 Dat alle weelde was allende   
  Ende alle ghenouchte dat was pine   
  Sonder alleene bi ectoren te sine72  
  Dat was omeriusse wel anschine   
24 Den wisen clerc die van hem screef   
  Dat sijns ghelike noit ne bleef   
  In de weerelt na sine doot76  
  No voor hem oec sijns ghenoet   
     
     
 Vorig bladVolgend blad