Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 172r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Want alder redeliker tucht   
  Ende alder houescheden vrucht   
  Dat was in ector den wijsen80  
     
4 Die eenen rudder wille prisen   
  Die moet ectors doghet soucken   
  Sine materie willijs rouken   
  In omerius die scriuet dan[119]84  
8 Dat sijn vader de coninc prian   
  De doghet mercte vanden sone   
  Dies de weerelt onghewone   
  Hadde gheweest voor sinen tijt88  
12 Ende hadder in so groot delijt   
  Dat hi seide wel lieue kint   
  Du en hebs van mi niet een twint   
  Dese grote vulmaecthede92  
16 Dune leeres oec niet dine sede   
  Van gheenen meester dan van gode   
  Ende vander natueren ghebode   
  Du best van allen duechden so groot96  
20 Dattu bat schijns des hemels ghenoot   
  Dan eerdsche mensche also du leues   
  Want du alle vulmaectheit heues   
  In can ghepeinsen de waerheit100  
24 Wanen di comt de vulmaectheit   
     
  Dit selue spreect oec aristotiles   
  Van ectoren ende ghewaghet des   
     
     
 Vorig bladVolgend blad