Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 172v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Dat bouc brief no lettre mede104  
  Niet ne vulbrochten de vulmaecthede   
  Noch sprect aristotils meere   
4 Van ectoren den jonghen heere   
  Dat scade was ende jammer groot108  
  Dat hi so jonc quam ter doot   
  Want haddi gheleeft sinen tijt   
8 Hi ware heere der weerelt wijt   
  Met wapenen dedy sinen ende112  
  Voer troyen der stad ghehende   
  xiic jaer ende xxx te voren   
12 Eer jhesus cristus was gheboren   
  Maer al starf hi daer de heere116  
  Sinen name leeft emmermeere   
  Hier omme es wel dat eere groot   
16 Want so leuet naer de doot   
     
  Alexander   
     
     
  Nu hoort wie dat was die ander120  
  Dat was de grote alexander   
20 Philips sone van macedone   
  Die in grieken drouch de crone   
  Want so vromen metter hant124  
  Wanic datmen noit en vant   
24 So milden hoe gheerne hi gaf   
  Daer vintmen grote wonder af   
  Hem quam een arm rudder ane128  
  Om ghifte van hem tontfane   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad