Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 173r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Hy gaf hem eene rike stat   
  Die mate sprac wat soude mi dat   
  Dese ghifte es mi te diere132  
4 Neen sprac alexander de fiere   
  Al dincket v meer dan ghenouch[120]   
  Hout di altoes jnt gheuouch[121]   
  Dus wan hi de rike stede136  
8 Persen wan hi ende meden mede   
  Hi wan[122] ytalen grieken ende affrique   
  Ende voerer dore moghendelike   
  Vp darisse diere crone jn drouch140  
12 Maer wien hi vinc ofte slouch   
  Met wapenen verwan ende met miltheden   
  Met duechden ende me houescheden   
  Daer hi eens naer darisse soude rijden144  
16 Soude hi ouer eene zee lijden   
  Die dor tlant ghinc van persile   
  Doe droechde god ter seluer wile   
  De zee voor hem ter corter stont148  
20 Ende hi reet vp den droeghen gront   
     
  Dit scrijft[123] josephus ouer waer   
  Noch gheuiel hem meer daer naer   
  Doe hi vp de joden was gram152  
24 Ende vp den berch van caspien quam   
  Vernam hi daer de joodsche scharen   
  Die jnden wilden berch waren   
  Om hare dorperlike sonden156  
     
     
 Vorig bladVolgend blad