Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 173v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Gode bat hi ten seluen stonde   
  Dat hi de ondadeghe rote   
  Inden wilden berch slote   
4 Doe ghinghen die berghen tsamen160  
  Daer si noit sindert vut ne quamen   
     
  Noch ne gheen coninc dan hi   
  Ne besochte tlant van jndi   
8 Die tlant wonnen met ghewelt164  
  Maer alexander want ende helt   
  Beede met campe ende met prighe   
  Vp poriusse met groten wighe   
12 Ende alle de landen ende de staden168  
  Dedi an hem souken ghenaden   
  Ende sochte dwonder datter in lach   
  Dat noit coninc dan hi ne sach   
16 Hi was ter manen boem ende ter sonnen172  
  Daer wi niet af vinden en connen   
  Datter ye coninc quam dan hi   
  Hem was voorseit lesen wy   
20 Sine doot al daer ter stede176  
  Waer hi steruen soude mede   
     
  Hy was ten eerdschen paradise   
  Daer gafmen den eere van prise   
24 Eenen steen jnder ghebare180  
  Al oft theenen cynse[124] ware   
  In babilonien onder de sine   
     
     
 Vorig bladVolgend blad