Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 174r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Was hi vergheuen met venine   
  Ende alle de boden ghemeenlike184  
  Van alder weerelt coninc rike   
4 Van allen riken van allen landen   
  Brochten tseins in sine handen   
     
  xxxii jaer was hi out188  
  Doe hi starf die heere stout   
8 Ende xii jaer drouch hi croene   
  iiic jaer nes gheene hoene   
  Ende xix starf hi te voren192  
  Eer jhesus cristus was gheboren   
12 De leerare aristotiles   
  Seghet ende ghewaghet des   
  Dat nemmermeer ne comt heere[125]196  
  Te so sonderlingher eere   
16 Hine si wijs ende van lettren vroet   
  Ende hem ne leere een meester goet   
     
     
  Iulius   
     
     
  Den derden heiden ic vp heffe200  
20 Also als ic in de waerheit beseffe   
  So moet julius cesar wesen   
  Want wi vinden wel in desen   
  Dat hi vrome was ten zweerde204  
24 Vroet van sterren wijs an deerde   
  Hi was die vant der manen ghetal   
  Ende den bisexte vant hi al   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad