Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 174v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Hi conste vter maten wel strijden208  
  Roeme coes in dien tiden   
  Drie princhen de twee souden vechten   
4 Ende de darde de stat berechten   
  Crassusse sonden si oue meere212  
  Vp de parsiene met groter gheere   
  Pompee die bleef jndie stede   
8 Die te houdene in goeden vrede   
     
  Iulius trac ouer rijn in gallen216  
  Dat hi de lande al met allen   
  Beroerde ouerberch neuen den rine   
12 Dat stout volc plach te sine   
  Al neder toter souter zee220  
  Daermen hem dickent dede wee   
  Met storme ende met starcken wighe   
16 De zeghe moesti daer ghecrighen   
  Curtelike stichti daer eene veste224  
  Daer liet hi een deel der beste   
  De achter hem tlant souden bewaren   
20 Doer meneghe stat quam hi gheuaren   
  Daer maecti eene veste ghenendelike228  
  Ten palen vanden romschen rike   
  Als of hi sprake elc man goeme   
24 Dus verre gaet de macht van rome   
     
  Van danen voer hi ende reet232  
  Int lant datmen vlaendren heet   
     
     
 Vorig bladVolgend blad