Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 175r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Dat hiet den ouuer van rusen doe   
  Ter scelde quam hi gheuaren toe   
  Daer stichti eene veste met ghewelde236  
4 Daer de leye valt in de scelde   
  Daer hi gayusse sinen neue liet   
  Daer omme hi de stat gaye hiet   
  Dats nu ghendt in desen daghen240  
8 Doe voer hi voort in gallen jaghen   
  Ende vacht zeghe met groter pine   
  Te thorout maecti ende de sine   
  Eenen torre jnt vlaemsche hout244  
12 Doe voer hi voort met ghewout   
  Te cassele ende vacht zeghe altoes   
  Maer vele volcx dat hi verloes   
  Ia een van sinen lieuen maghen248  
16 Die crassus hiet dat moesti claghen   
  Hi grouffene vp den berch met eeren   
  Van desen crassus moghen wi leeren   
  So heuet cassele de name gheheel252  
20 Want hi maecter een casteel   
  Doe voer hi voort den bonen by   
  Dat hiet de hauene van rutely   
     
  Hy sach al ridende neffens de zee256  
24 De berghen blicken ghelijc den snee   
  Doe vraechdi wat lande dat ware   
  Men seide hem al openbare   
  Dat het was bertaengen lant260  
     
     
 Vorig bladVolgend blad