Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 183v, tekst 89

Vorig blad 
  Hertoghe van lottrike ende van belioen684  
  Ghemaect hoeftman ende baroen   
  Ende hi vercochte erue ende lant   
4 Dat noch ludeke es ghenant   
  Ende van belioen heeft hi den schat688  
  Verdaen in meneghen zwaren pat   
  De stoute rudder ende vrye   
8 Trac metten sinen door hongherien   
  Door bulgurie ende grieken mede692  
  Door constantinoble de rike stede   
  Waest den coninc lief of leet   
12 Ouer sente joris arm hi leet   
  I capadotien in sente amante lant696  
  Daer voer hi dore als een wigant   
  Ende wan anthiocen de rike stede   
16 Persen wan hi ende meden mede   
  Daer hi ghedoechde menich last700  
  Eer hijt ghewan het was so vast   
  Daer slouchi[131] theenen slaghe ontwe   
20 Eenen ruese in bellonc no min no mee   
     
  Van danen voer hi ende tvolc met hem704  
  Om te winnene jherusalem   
  Ende heeft jherusalem beleghen   
24 Met meneghen stouten deghen   
  Dat hi vechtender hant wan708  
  Datmen ten carteelen in ran   
  Alst al in liep om winnen   
28 Sone wildijs niet beghinnen   
     
     
 Vorig blad